Je obec odpovědná za škodu v rámci tzv. předsmluvní odpovědnosti, pokud po zveřejnění záměru neuzavřela se zájemcem smlouvu? Je změna osob v orgánech obce v důsledku komunálních voleb spravedlivým důvodem pro ukončení kontraktačního procesu?

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.5.2021 č.j. 25 Cdo 15/2021

V předmětné věci obec zveřejnila záměr pronájmu nebytových prostor, na který reagoval jediný zájemce. Následně bylo se zájemcem zahájeno jednání o obsahu nájemní smlouvy. V průběhu tohoto jednání se uskutečnily volby do zastupitelstva obce a nově zvolené vedení obce rozhodlo nepokračovat v jednání o obsahu smlouvy, zveřejnilo nový záměr pronájmu a následně uzavřelo nájemní smlouvu s jiným zájemcem, který nabídl srovnatelné podmínky nájmu jako první zájemce (pozn. první zájemce podal nabídku i při opakovaném zveřejnění záměru).

Tento článek je přístupný pouze registrovaným uživatelů. Pro přístup se prosím přihlaste.