V obci Drahouš je i brigáda radostnou a společenskou událostí!

Obyčejná malá vesnice s neobyčejnými lidmi? Přesně tak se představuje na svých webových stránkách členská obec SMS ČR Drahouš, kterou najdeme na Rakovnicku, na západním pomezí Středočeského kraje. Má 80 obyvatel a do jejího katastrálního území patří také Tlestky, Svatý Hubert a statek Plaveč. Všichni se tu osobně znají a většina má prý zdravý selský rozum, díky kterému si uvědomují výjimečnost života na vesnici, ale také svoji povinnost k jeho zachování. Tvrdí to alespoň dva její obyčejně neobyčejní obyvatelé, starosta Antonín Tauber a místostarostka Alena Johnová.

Ukončení pracovního poměru – druhý díl:

Potřebujete snížit počet zaměstnanců? Poradíme vám, jak správně postupovat Čím déle koronavirus řádí, tím větší dopady má také na ekonomiku. Zvláště pak na ty obce, které již několik měsíců pandemie tíží. Nezpůsobuje jen zdravotní rizika, ale i vysokou nákladovost při zabezpečení opatření, která mají zamezit šíření viru. Když k tomu všemu přičteme ještě nepromyšlenou daňovou reformu, je jasné, že obce přicházejí o obrovské zdroje příjmů. Na starostech pak je, aby si s tím poradili. Často kvůli tomu musí přistoupit i ke snižování počtu zaměstnanců. Jak však na to? Jak správně právně má obec postupovat při ukončení pracovního poměru se zaměstnancem, co všechno mu přísluší? Odpovědi přináší třídílný seriál.

Obec v procesu povolování staveb

Položili jste si už někdy na svých cestách otázku, čím to je, že jsou některé vesnice či města zajímavější či malebnější než jiné? Proč některé působí chaoticky, neuspořádaně, dokonce až zanedbaně, naproti tomu v jiných, ležících nedaleko, se cítíte příjemně hned po příjezdu? Svůj vliv na to má samozřejmě okolní příroda, historie místa, také to, zda se městečko rozprostírá v horách nebo uprostřed nížin. Důležité jsou i nepřetržité vlastnické vztahy k pozemkům, jejich rodová kontinuita a pouto místních lidí k místu. To všechno pomáhá udržovat charakter a strukturu sídel i podporovat jejich obnovu a rozvoj.

Podnikání obcí jako ekonomická příležitost pro rozpočet či rozvoj obce/území?

11. 3. 2021

Hlavním posláním měst a obcí je poskytovat veřejné služby a rozvíjet svá území.  Podle § 2 odst. 2 zákona o obcích, mají obce pečovat o všestranný rozvoj území a o potřeby občanů; při plnění úkolů chrání též veřejný zájem. K naplňování tohoto vnitřně velmi různorodého poslání mají k dispozici celou paletu nástrojů a možností. Patří k nim zajisté i podnikání, i když právě v případě municipalit není podnikání jako podnikání. Podnikání může být pro obce příležitostí i rizikem. Záleží na mnoha faktorech a zvolené strategii.

Legislativní novinky

Významným je zejména zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků, který od roku 2022 stanoví povinnost zveřejňování právních předpisů územních samosprávných celků a dalších aktů a umožní veřejný přístup k nim.