Elektronické podepisování dokumentů a jiné digitální nástroje

29. 1. 2024

Elektronická forma komunikace je v současné době velmi rozšířeným způsobem komunikace nejen v běžném životě, ale i v rámci komunikace občanů vůči orgánům veřejné moci nebo vůči jiným úřadům, samosprávy nevyjímaje. Dalo by se říci, že postupně vytěsňuje listinnou formu komunikace, jako jsou dopisy, formuláře či podepisování smluv.

Musí obec uklízet listí z chodníků?

24. 11. 2023

Spadané listí může na chodnících natropit pěknou neplechu. Na mokrém listí může dojít i ke stejnému úrazu jako na neposypaném chodníku v zimě. Kdo vlastně za úklid takových chodníků odpovídá? Chodník je místní komunikace V prvé řadě považuji za účelné vymezit pojem „chodník“. Z pohledu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) ve spojení s prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb., lze chodník zařadit do kategorie místní komunikace[1], přičemž může být samostatnou místní komunikací nebo součástí místní komunikace, pokud k ní chodník přiléhá.