Památkáři a architekti budou úžeji spolupracovat při přípravě a průběhu architektonických soutěží!

Národní památkový ústav a Česká komora architektů uzavřely memorandum Národní památkový ústav (NPÚ) a Česká komora architektů (ČKA) uzavřely v lednu tohoto roku Memorandum o spolupráci při přípravě a průběhu architektonických soutěží, jehož obsahem je metodický návod pro spolupráci zadavatelů architektonických soutěží s ČKA a NPÚ. Hlavním účelem této spolupráce je předejít vydávání negativních rozhodnutí orgánů státní památkové péče při posuzování výsledků architektonických soutěží ve správním řízení.