Dobrá neměnnost poskytuje stabilitu, která je cennější než překotný vývoj

Adam Furek je legislativním a právním odborníkem v oblasti kontroly veřejné správy. Specializuje se na poskytování informací o činnosti obcí v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím, je rovněž autorem řady odborných publikací. Za dobu, po kterou se pohybuje v oblasti veřejného práva, už podle svých slov zažil relativně hodně velkých i menších legislativních změn zaměřených na obecní i krajské samosprávy. Podle jeho letitých zkušeností je prý mnohdy nejlepší, když k žádným změnám nedojde. Dobrá neměnnost poskytuje totiž stabilitu, která je pro činnost obcí cennější než překotný legislativní vývoj, byť vedený dobrým úmyslem, říká.

Zákoník práce se změnil. Co konkrétně novela přináší?

15. 3. 2021

S prvním dnem nového roku nabývá účinnosti druhá část zákona č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony[1]. Novela přináší řadu významných změn v různých oblastech pracovního práva. Přestože není pochyb o tom, že se dotknou všech zaměstnavatelů, výklad těchto změn není vždy jednotný a jednoznačný. Jak to tedy doopravdy je?

Rozpočtové provizorium jako strašák nebo příležitost?

15. 3. 2021

Rozpočtové provizorium je tradičním nástrojem při řízení veřejných financí, a to jak na celostátní, tak i na regionální úrovni. Aktuální výzkum na vybraném vzorku ukázal, že tohoto nástroje využilo mezi lety 2010 až 2015 v průměru až 28 procent měst nad 10 000 obyvatel a že to mělo vliv na přesnost běžných výdajů. Rozpočtové provizorium bývá často ne úplně správně chápáno. Dost často zejména v médiích bývá převážně negativizováno. Je přitom běžnou a transparentní součástí dílčích nástrojů souvisejících s rozpočtovým hospodařením municipalit a může být vhodným pomocníkem nejen v turbulentních dobách. V dalším výzkumu se odborníci zaměřují také na zodpovězení otázky, zda později schvalované rozpočty mohou mít vliv na menší počet rozpočtových opatření. Dle platné legislativy má institut rozpočtového provizoria sv . . .

Z legislativy

V této rubrice se vám vždy pokusíme přiblížit ty nejpodstatnější připravované či schválené změny zákonů a vyhlášek, které se dotýkají práva samospráv. Tady je výčet několika legislativních změn, jejichž účinnost většinou nastala od 1. 1. 2021.