Je obec povinna provádět zimní údržbu na všech pozemních komunikacích a chodnících v obci?

Povinnosti týkající se údržby silnic jsou zakotveny v několika právních předpisech. Základem je zákon o pozemních komunikacích, kde se stanoví, že vlastník dálnice, silnice nebo místní komunikace je povinen vykonávat její správu zahrnující mimo jiné i údržbu. Ta se provádí často s cílem zmírnit dopady nepříznivých povětrnostních jevů. Vlastníkem místních komunikací je zpravidla obec, na jejímž území se místní komunikace nacházejí.

Tento článek je přístupný pouze registrovaným uživatelů. Pro přístup se prosím přihlaste.