Názor právníka:

Kdy je možné vyhlásit konkurz na ředitele školy? Konkurz na pracovní místo ředitele školy může zřizovatel vyhlásit ve dvou situacích. Když se blíží konec šestiletého funkčního období ředitele školy nebo když je ředitel školy odvolán v souladu s ustanovením § 166 odst. 5 školského zákona. A teď podrobněji.

Samosprávy zpozorněte: Přímý účinek směrnice o ochraně oznamovatelů je tady!

26. 1. 2022

V roce 2019 byla na úrovni Evropské unie přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále také „Směrnice“). Transpoziční lhůta pro členské státy uplynula dne 17. prosince 2021. Vzhledem k tomu, že do tohoto data nebyla v České republice přijata příslušná právní úprava, nastoupil pro některé povinné subjekty hned následujícího dne přímý účinek Směrnice. Na které subjekty se Směrnice vztahuje a jaké povinnosti z ní plynou?

Názor právníka

26. 1. 2022

Lze na základě směrnice o ochraně oznamovatelů hlásit také šikanu a diskriminaci na pracovišti? V nové pravidelné rubrice přinášíme odborný pohled právníka. Tentokrát se ptáme Evy Janečkové.