Obce a agenda voleb:

Volební povinnosti? To nejsou jen ty dva dny v roce! Obce a jejich orgány plní nesčetné množství úkolů, mezi něž se řadí i úkony kolem volební agendy. Ta je některými opomíjená, jelikož nevyžaduje „celoroční“ činnost a mnohdy jde o mimořádný pracovní úkol, „přílepek“ k standardní náplni práce. Ne každý ví, že kalendář volebních povinností není pouze o dvou dnech v roce, kdy se volby konají, ale znamená týdny až měsíce příprav spojených s postřehem vůči novinkám a změnám. Situace se liší u různých typů a velikosti obcí podle rozsahu úkonů, které jsou jim svěřeny, a dále podle počtu voličů, pro něž je třeba připravit volební místnosti.