Způsoby obrany proti územnímu plánu – námitka nebo připomínka

26. 5. 2022

Územní plán se vydává formou opatření obecné povahy podle správního řádu. Proces jeho pořízení je stanoven v oddíle 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“). Protinávrhu územního plánu se může bránit prakticky kdokoliv. Podstatný rozdíl je ve způsobu, který může použít, a následně jakým způsobem bude k takovému podání přistupovat pořizovatel územního plánu.