Na co si dát pozor při procesu udělování zakázek

aneb Nedopadněte jako Vlasta Parkanová Nerespektování zákonem stanovených pravidel v jakékoliv oblasti může mít důsledky také v rovině trestněprávní. Obce při zajišťování dodávek, služeb a stavebních prací vystupují jako veřejní zadavatelé a jsou povinny respektovat platnou právní úpravu, kterou je zejména zákon o zadávání veřejných zakázek. Jaké komplikace mohou nastat a o jakých rizicích je dobré vědět?