Vážení čtenáři,

vítejte na stránkách zpravodaje Samospráva v právu! První číslo zpravodaje vyšlo v lednu 2021 a nyní Vám jej přinášíme i v podobě webových stránek.

Samospráva v právu je dvouměsíčníkem zaměřeným zejména na menší a střední obce, jeho cílem je přinášet podnětné a aktuální informace týkající se jejich činnosti. V každém čísle si přečtete rozhovor se zajímavou osobností. Najdete v něm také zajímavé články z různých oblastí práva a  financí týkající se obcí, upozornění na judikaturu a novinky z legislativy.

Časopis je určen starostům, zastupitelům a zaměstnancům obcí, ale také odborné a laické veřejnosti. Od října 2022 uvolňujeme obsah Samosprávy v právu pro úplně všechny zájemce, klienti pověřenců SMS-služby ji ale budou i nadále dostávat exkluzivně v PDF podobě až do své e-mailové schránky.

Přeji Vám příjemné a inspirativní čtení!

Slávka Kopačková
šéfredaktorka
Samosprávy v právu

Konsolidační balíček: Některé změny, se kterými se obce musí popasovat 

25. 3. 2024

Konsolidační balíček, který platí od letošního ledna, byl jedním z hlavních témat, jimiž se média v loňském roce ještě před jeho schválením podrobně zabývala. Než jej po dlouhých vyjednáváních v polovině října schválila vláda a v listopadu podepsal prezident, byl pod tvrdou palbou novinářů, probíral se v nejrůznějších komentářích, rozhovorech, debaty politiků byly plné emocí. Nyní, když máme konečně jasno, komentátoři z nepochopitelných důvodů mlčí. Pojďme si nastínit alespoň některé změny, se kterými se obce musí v roce 2024 popasovat.

Památkáři a architekti budou úžeji spolupracovat při přípravě a průběhu architektonických soutěží!

Národní památkový ústav a Česká komora architektů uzavřely memorandum Národní památkový ústav (NPÚ) a Česká komora architektů (ČKA) uzavřely v lednu tohoto roku Memorandum o spolupráci při přípravě a průběhu architektonických soutěží, jehož obsahem je metodický návod pro spolupráci zadavatelů architektonických soutěží s ČKA a NPÚ. Hlavním účelem této spolupráce je předejít vydávání negativních rozhodnutí orgánů státní památkové péče při posuzování výsledků architektonických soutěží ve správním řízení.

Mediace ve škole: I komplikované a emočně vypjaté situace lze zvládnout

25. 3. 2024

Stále větší prostor nachází mediace, jakožto neformální způsob řešení konfliktů, také ve školách. Díky mediaci už například nemusí docházet k situacím, při nichž ředitel školy coby správní orgán autoritativně rozhoduje o právech a povinnostech žáků, jde-li třeba o vyloučení ze školy. Svoje uplatnění najde mediace i při řešení méně formalizovaných sporů.

Plánovací smlouvy

25. 3. 2024

Tento typ smlouvy není v českém právním řádu novinkou. Byl součástí stavebního zákona před jeho nahrazením novou právní úpravou od 1. 1. 2024. I v něm je plánovací smlouva zachována, avšak ve změněné podobě. Protože obce tento smluvní typ často užívají při stanovení podmínek pro realizaci stavebních záměrů různých investorů na svém území, jistě oceníte informace o aktuální právní úpravě.

I neuplatnění práva zadavatele na smluvní pokutu může být podstatnou změnou závazku

Obec zadá veřejnou zakázku a pro případ nedodržení termínu plnění stanoví smluvní pokutu. Jedná v souladu se zákonem, pokud tuto pokutu neuplatní v případě prodlení dodavatele včas či vůbec? Jedná se v takovém případě o změnu závazku ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek? Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 3. 2023, čj. 8 Afs 157/2021-35 Nejvyšší správní soud rozhodoval o kasační stížnosti obce, přičemž důvodem bylo vyhodnocení dosud neřešené otázky hmotného práva, zda neuplatnění smluvních pokut vůči dodavateli může představovat umožnění podstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 1 o zadávání veřejných zakázek.