O dobrovolných hasičích v jednotkách i sborech

26. 1. 2022

Zřizování jednotek sboru dobrovolných hasičů (JSDH) má v České republice svou významnou tradici. Mnoho měst a obcí se pyšní často malebnými budovami „hasičáren“. Dobráci jsou důležitou a neodmyslitelnou součástí obecního života. Jaká je však právní úprava a jakou právní formu vlastně mají jednotky sboru dobrovolných hasičů?

Veřejné sbírky aneb Jak se vyhnout chybám

Veřejná sbírka je získávání a shromažďování peněz od veřejnosti za účelem dosažení nějakého veřejně prospěšného účelu, jako je odstranění následků živelní pohromy nebo ekologické havárie, záchrana zdraví nebo života, ochrana kulturní památky apod. Sbírku lze provést např. přes zvláštní bankovní účet, dárcovskými textovými zprávami (DMS), veřejným vybíráním do přenosných pokladniček, prodejem předmětů, přičemž v ceně je už zahrnut příspěvek do sbírky, nebo i jiným vhodným způsobem. Tolik Wikipedie.