Úředník v paragrafech

Slovem úředník označujeme obvykle osobu, která rozhoduje o věci, pro kterou je nutné rozhodnutí vyšší autority, obvykle státu. Jaká je však právní úprava týkající se postavení úředníků? Liší se jejich práva a povinnosti od práv a povinností jiných zaměstnanců?

Je rozhodování o poskytnutí informace o výši vyplacených odměn výkonem samostatné působnosti?

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. ledna 2021 sp. zn. 30 Cdo 1646/2019 V předmětném případě žadatel podal dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost o poskytnuté výši odměn vedoucích odborů městské části. Tato žádost byla zamítnuta a o odvolání rozhodoval Magistrát hlavního města Prahy, který v konečném důsledku (po předchozích rozsudcích soudů) poskytl požadovanou informaci po 956 dnech místo v zákonné lhůtě 15 dnů. Žadatel se v této věci obrátil na příslušný soud, kde požadoval náhradu škody způsobenou nesprávným úředním postupem (v důsledku nečinnosti). Po předchozím rozhodnutí soudů I. a II. stupně ve věci na základě podaného dovolání rozhodl Nejvyšší soud ČR, který se zabýval otázkou, zda Magistrát hlavního města Prahy v případě přezkumu rozhodnutí orgánu městské části rozhoduje v přenesené či samostatné působnosti.

Legislativa

Vybrali jsme pro vás několik legislativních novinek. Nejdůležitější je nepochybně dlouho očekávaný a diskutovaný nový stavební zákon, který se dotkne všech obcí. Neméně zajímavé jsou však i další legislativní novinky, jejichž výběr vám přinášíme.

Co s opilým zaměstnancem?

Opilý zaměstnanec na pracovišti? Taková situace může zaskočit nejednoho zaměstnavatele. Jak se v takovém případě zachovat? Jedná se o závažné porušení jeho povinností a je na místě výpověď z pracovního poměru?

Na co si dát pozor při procesu udělování zakázek

aneb Nedopadněte jako Vlasta Parkanová Nerespektování zákonem stanovených pravidel v jakékoliv oblasti může mít důsledky také v rovině trestněprávní. Obce při zajišťování dodávek, služeb a stavebních prací vystupují jako veřejní zadavatelé a jsou povinny respektovat platnou právní úpravu, kterou je zejména zákon o zadávání veřejných zakázek. Jaké komplikace mohou nastat a o jakých rizicích je dobré vědět?