Orgány obce

26. 1. 2022

Zákon o obcích v § 5 výslovně uvádí, že orgánem obce jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce. Mezi orgány obce zařazuje také komise, jestliže jim byl svěřen výkon přenesené působnosti. V tom případě je zákon o obcích označuje jako výkonné orgány a starosta jim po projednání s ředitelem krajského úřadu může v určitých věcech svěřit výkon přenesené působnosti. Za výkon této činnosti (přenesené působnosti) odpovídají komise starostovi.

Zbytková pravomoc rady obce

Zákon o obcích vymezuje v § 102 odst. 2 pravomoc rady obce, která je jí vyhrazena. Ve věcech zde uvedených rozhoduje výhradně rada, tyto pravomoci nemůže delegovat na jiný orgán obce a jejich rozhodování si na sebe nemůže vztáhnout ani zastupitelstvo. Jelikož zákon nemůže obsahovat úplný výčet všech myslitelných situací, svěřuje zákon o obcích rozhodování v ostatních záležitostech náležejících do samostatné působnosti obce radě obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu (či si je samo nevyhradilo). Jde o tzv. zbytkovou pravomoc rady obce, která může rozhodování o těchto záležitostech svěřit starostovi nebo obecnímu úřadu. Jako příklad lze uvést rozhodování o podání žaloby k soudu či rozhodování o pronájmu nemovitého majetku obce.