Je rozhodování o poskytnutí informace o výši vyplacených odměn výkonem samostatné působnosti?

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. ledna 2021 sp. zn. 30 Cdo 1646/2019

V předmětném případě žadatel podal dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádost o poskytnuté výši odměn vedoucích odborů městské části. Tato žádost byla zamítnuta a o odvolání rozhodoval Magistrát hlavního města Prahy, který v konečném důsledku (po předchozích rozsudcích soudů) poskytl požadovanou informaci po 956 dnech místo v zákonné lhůtě 15 dnů. Žadatel se v této věci obrátil na příslušný soud, kde požadoval náhradu škody způsobenou nesprávným úředním postupem (v důsledku nečinnosti). Po předchozím rozhodnutí soudů I. a II. stupně ve věci na základě podaného dovolání rozhodl Nejvyšší soud ČR, který se zabýval otázkou, zda Magistrát hlavního města Prahy v případě přezkumu rozhodnutí orgánu městské části rozhoduje v přenesené či samostatné působnosti.

Tento článek je přístupný pouze registrovaným uživatelů. Pro přístup se prosím přihlaste.