Rozpočtové provizorium jako strašák nebo příležitost?

Rozpočtové provizorium je tradičním nástrojem při řízení veřejných financí, a to jak na celostátní, tak i na regionální úrovni. Aktuální výzkum na vybraném vzorku ukázal, že tohoto nástroje využilo mezi lety 2010 až 2015 v průměru až 28 procent měst nad 10 000 obyvatel a že to mělo vliv na přesnost běžných výdajů. Rozpočtové provizorium bývá často ne úplně správně chápáno. Dost často zejména v médiích bývá převážně negativizováno. Je přitom běžnou a transparentní součástí dílčích nástrojů souvisejících s rozpočtovým hospodařením municipalit a může být vhodným pomocníkem nejen v turbulentních dobách. V dalším výzkumu se odborníci zaměřují také na zodpovězení otázky, zda později schvalované rozpočty mohou mít vliv na menší počet rozpočtových opatření.

Dle platné legislativy má institut rozpočtového provizoria sv . . .

Tento článek je přístupný pouze registrovaným uživatelů. Pro přístup se prosím přihlaste.