Zbytková pravomoc rady obce

Zákon o obcích vymezuje v § 102 odst. 2 pravomoc rady obce, která je jí vyhrazena. Ve věcech zde uvedených rozhoduje výhradně rada, tyto pravomoci nemůže delegovat na jiný orgán obce a jejich rozhodování si na sebe nemůže vztáhnout ani zastupitelstvo. Jelikož zákon nemůže obsahovat úplný výčet všech myslitelných situací, svěřuje zákon o obcích rozhodování v ostatních záležitostech náležejících do samostatné působnosti obce radě obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu (či si je samo nevyhradilo). Jde o tzv. zbytkovou pravomoc rady obce, která může rozhodování o těchto záležitostech svěřit starostovi nebo obecnímu úřadu. Jako příklad lze uvést rozhodování o podání žaloby k soudu či rozhodování o pronájmu nemovitého majetku obce.

Tento článek je přístupný pouze registrovaným uživatelů. Pro přístup se prosím přihlaste.