Podnikání obcí jako ekonomická příležitost pro rozpočet či rozvoj obce/území?

Hlavním posláním měst a obcí je poskytovat veřejné služby a rozvíjet svá území.  Podle § 2 odst. 2 zákona o obcích, mají obce pečovat o všestranný rozvoj území a o potřeby občanů; při plnění úkolů chrání též veřejný zájem. K naplňování tohoto vnitřně velmi různorodého poslání mají k dispozici celou paletu nástrojů a možností. Patří k nim zajisté i podnikání, i když právě v případě municipalit není podnikání jako podnikání. Podnikání může být pro obce příležitostí i rizikem. Záleží na mnoha faktorech a zvolené strategii.

Tento článek je přístupný pouze registrovaným uživatelů. Pro přístup se prosím přihlaste.