Právo stavby představuje průlom zásady, že stavba je vždy součástí pozemku

Z hlediska právní klasifikace je právo stavby považováno za jedno z věcných práv k věci cizí, tedy za nehmotnou nemovitou věc. Toto právo umožňuje stavebníkovi postavit stavbu na cizím pozemku (event. i pod jeho povrchem). Současně je jedinou výjimkou ze zásady superficies solo cedit, která v našem právu opětovně platí od roku 2014. Podle uvedeného principu je stavba vždy součástí pozemku. Právo stavby však představuje průlom této zásady. 

Tento článek je přístupný pouze registrovaným uživatelů. Pro přístup se prosím přihlaste.