Nedaří se vám řešit sousedské spory? Pomoci může mediace

Kategorie sousedských sporů zahrnuje širokou škálu životních situací, na něž reaguje právo podobně širokou škálou právních nástrojů, jež mohou lidé využít, pokud cítí, že je jejich životní prostor narušen jednáním souseda. Jednou z možných variant při řešení sousedských sporů je mediace, která nabízí podporu osobám, jež se přiklánějí k většímu využívání způsobů neformálního řešení konfliktů. Často lze díky mediacím předejít náročnému rozhodování o právech dotčených osob a nalézt řešení, které bude akceptovatelné pro všechny zúčastněné.

Tento článek je přístupný pouze registrovaným uživatelů. Pro přístup se prosím přihlaste.