Pozemní komunikace a co byste o nich měli vědět?

Pozemní komunikace jsou klíčovou složkou dopravní infrastruktury. V rámci České republiky jsou nerozsáhlejší dopravní sítí s délkou přes 120 000 km, před železnicemi, leteckou a vodní dopravou. Slouží k provozu motorových i jiných vozidel, k přepravě osob, zvířat nebo věcí. Jak na pozemní komunikace hledí zákon? Kdo může být jejich vlastníkem a jaké mu z tohoto postavení plynou povinnosti?

Tento článek je přístupný pouze registrovaným uživatelů. Pro přístup se prosím přihlaste.