Pracovní poměry a obce: Doručování písemností v pracovním právu

Jak je to s pracovními poměry zaměstnanců obcí v České republice? Obec se jako kterýkoliv jiný zaměstnavatel řídí zákoníkem práce. Nenajdeme tudíž prakticky žádné rozdíly vpracovněprávních vztazích úředníků a zaměstnanců jakékoliv soukromé společnosti, byť pak existuje i speciální úprava v zákoně o úřednících. Personifikace zaměstnavatele obce je obvykle v osobě tajemníka, jak se říká, s trochou nadsázky, nejdůležitější osobě hned po starostovi. Tajemník obvykle zná chod úřadu, orientuje se v pravidlech a předpisech jako nikdo jiný, proto i pracovněprávní vztahy s úředníky nastavuje on. Uzavírá, ukončuje nebo mění pracovní poměry. Nemá-li obec zřízenou funkci tajemníka, vykonává tuto pravomoc starosta. V následujícím příspěvku se zaměříme na otázku doručování v pracovním právu. 

Tento článek je přístupný pouze registrovaným uživatelů. Pro přístup se prosím přihlaste.