Veřejné sbírky aneb Jak se vyhnout chybám

Veřejná sbírka je získávání a shromažďování peněz od veřejnosti za účelem dosažení nějakého veřejně prospěšného účelu, jako je odstranění následků živelní pohromy nebo ekologické havárie, záchrana zdraví nebo života, ochrana kulturní památky apod. Sbírku lze provést např. přes zvláštní bankovní účet, dárcovskými textovými zprávami (DMS), veřejným vybíráním do přenosných pokladniček, prodejem předmětů, přičemž v ceně je už zahrnut příspěvek do sbírky, nebo i jiným vhodným způsobem. Tolik Wikipedie.

Tento článek je přístupný pouze registrovaným uživatelů. Pro přístup se prosím přihlaste.