Je obec povinna provádět zimní údržbu na všech pozemních komunikacích a chodnících v obci?

Povinnosti týkající se údržby silnic jsou zakotveny v několika právních předpisech. Základem je zákon o pozemních komunikacích, kde se stanoví, že vlastník dálnice, silnice nebo místní komunikace je povinen vykonávat její správu zahrnující mimo jiné i údržbu. Ta se provádí často s cílem zmírnit dopady nepříznivých povětrnostních jevů. Vlastníkem místních komunikací je zpravidla obec, na jejímž území se místní komunikace nacházejí.

Názor právníka:

Kdy je možné vyhlásit konkurz na ředitele školy? Konkurz na pracovní místo ředitele školy může zřizovatel vyhlásit ve dvou situacích. Když se blíží konec šestiletého funkčního období ředitele školy nebo když je ředitel školy odvolán v souladu s ustanovením § 166 odst. 5 školského zákona. A teď podrobněji.