Musí obec uklízet listí z chodníků?

Spadané listí může na chodnících natropit pěknou neplechu. Na mokrém listí může dojít i ke stejnému úrazu jako na neposypaném chodníku v zimě. Kdo vlastně za úklid takových chodníků odpovídá?

Chodník je místní komunikace

V prvé řadě považuji za účelné vymezit pojem „chodník“. Z pohledu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) ve spojení s prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb., lze chodník zařadit do kategorie místní komunikace[1], přičemž může být samostatnou místní komunikací nebo součástí místní komunikace, pokud k ní chodník přiléhá.

Tento článek je přístupný pouze registrovaným uživatelů. Pro přístup se prosím přihlaste.