Samosprávy zpozorněte: Přímý účinek směrnice o ochraně oznamovatelů je tady!

V roce 2019 byla na úrovni Evropské unie přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále také „Směrnice“). Transpoziční lhůta pro členské státy uplynula dne 17. prosince 2021. Vzhledem k tomu, že do tohoto data nebyla v České republice přijata příslušná právní úprava, nastoupil pro některé povinné subjekty hned následujícího dne přímý účinek Směrnice. Na které subjekty se Směrnice vztahuje a jaké povinnosti z ní plynou?

Tento článek je přístupný pouze registrovaným uživatelů. Pro přístup se prosím přihlaste.