Seriál – Smluvní typy / Díl první: Kupní smlouva

Občanský zákoník, který je základní právní normou upravující soukromoprávní vztahy, obsahuje právní úpravu několika smluvních typů. Jednou z hlavních zásad platných v oblasti občanského práva je zásada smluvní volnosti – smluvní strany mezi sebou mohou uzavřít i smlouvy zákonem přímo neupravené mohou své vzájemné vztahy upravit v rámci kogentních norem stanovených pro jednotlivé právní vztahy. I obec je v rámci výkonu samosprávních činností oprávněna vstupovat do právních vztahů, jednat vlastním jménem a nakládat se svým majetkem. Je právnickou osobou av rámci smluvní volnosti omezené pouze v zákonem stanovených případech uzavírá různé typy smluv. V novém seriálu vás postupně provedeme obcemi nejčastěji používanými smluvními typy a upozorníme na specifika a omezení, která musí obec při jejich uzavírání respektovat.

Tento článek je přístupný pouze registrovaným uživatelů. Pro přístup se prosím přihlaste.