Může pronajímatel vypovědět nájem prostoru pro podnikání v případě, že je nutné jej rekonstruovat?

Rozsudek Nejvyššího soudu ČZ ze dne 17. 5. 2022 č.j. 26 Cdo 3115/202191

Nejvyšší soud rozhodoval ve věci, kdy pronajímatel vypověděl nájemní smlouvu uzavřenou na dobu určitou, jejímž předmětem byl nájem prostor určených pro podnikání (pozn. nájemce zde provozoval kavárnu). V důsledku havárie vodovodního potrubí byl prostor poškozen a bylo nutné provést jeho rekonstrukci. Pronajímatel vypověděl nájemní smlouvu dle § 2309 písm. a) občanského zákoníku, dle kterého je možné nájemní smlouvu na dobu určitou vypovědět v případě, že „má být nemovitá věc, v níž se prostor sloužící podnikání nachází, odstraněna anebo přestavována tak, že to brání dalšímu užívání prostoru, a pronajímatel to při uzavření smlouvy nemusel ani nemohl předvídat.“ Nájemce se obrátil na soud se žalobou o neplatnost takovéto výpovědi.

Tento článek je přístupný pouze registrovaným uživatelů. Pro přístup se prosím přihlaste.