Má v případě používání nástrojů územního plánování přednost výkon práva na samosprávu anebo právo na zachování a ochranu životního prostředí? 

Nález Ústavního soudu ze dne 18. 8. 2023, sp. zn. IV. ÚS 938/22

Předmětem sporu byl územní plán obce Vracov, kterým byla na pozemcích, na nichž se nacházel les, vymezena plocha přestavby s využitím pro bydlení v rodinných domech a plocha zeleně. Zrušení části územního plánu se domáhal ekologický spolek s odůvodněním, že územní plán je zde v rozporu s ochranou pozemků určených k plnění funkcí lesa. Krajský soud příslušnou napadenou část územního plánu zrušil a následně Nejvyšší správní soud kasační stížnost obce odmítl jako nedůvodnou, když se zároveň ztotožnil s názorem krajského soudu. 

Tento článek je přístupný pouze registrovaným uživatelů. Pro přístup se prosím přihlaste.