Diskriminace v zaměstnání

Jakou právní úpravou se řídí právní prostředky ochrany proti nerovnému zacházení se zaměstnanci? Jaké jsou rozhodné okolnosti při posuzování přiměřenosti náhrady nemajetkové újmy v penězích v případech, kdy k nerovnému zacházení se zaměstnancem skutečně došlo?

Tento článek je přístupný pouze registrovaným uživatelů. Pro přístup se prosím přihlaste.