Způsob vyhlašování právních předpisů obcí a krajů se začátkem roku změnil

V minulém roce došlo k přijetí nového zákona, jehož snahou bylo soustředit právní předpisy územních samosprávných celků na jedno místo a tak, aby k nim byl umožněn dálkový přístup. Tím byly vyslyšeny požadavky nejenom Ústavního soudu, ale také dalších osob, které volaly po snazší přístupnosti, informovanosti a právní jistotě při zjišťování obsahu těchto právních předpisů.

Tento článek je přístupný pouze registrovaným uživatelů. Pro přístup se prosím přihlaste.