Škoda na nemovité věci – kdo za ni nese odpovědnost? 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 5. 2023 č. j. 25 Cdo 233/2022

Provádíte stavbu či terénní úpravy na svém pozemku a v důsledku této činnosti dojde k poškození sousedního pozemku či stavby. Kdo za takto způsobenou škodu nese odpovědnost? Vězte, že jste to vy, přestože jste danou činnost prováděli oprávněně. 

Tento článek je přístupný pouze registrovaným uživatelů. Pro přístup se prosím přihlaste.