Novela zákona o obcích přináší zásadní změny. Samosprávám má jejich fungovánízefektivnit

Novela zákona o obcích[1], jež má obcím ulehčit práci a zajistit efektivnější a hospodárnější fungování, nabyla účinnosti 1. ledna 2024. Jaké zásadní změny přináší? Tady je přehled těch nejdůležitějších.

Společenství obcí

Dosavadní právní úprava obsahovala možnost obcí sdružovat se v dobrovolném svazku obcí. To se i po novelizaci v modifikované podobě zachovalo, zákon o obcích však možnost spolupráce obcí rozšířil a umožnil ji nejen v oblasti samostatné působnosti (dobrovolný svazek obcí), ale nově ji zavedl také v oblasti působnosti přenesené. To však nebylo jediným cílem zákonodárce při úvaze o zakotvení tohoto institutu do zákona o obcích. Hlavním cílem a účelem je zájem na regionálním rozvoji, a to jak regionální politiky, tak spolupráce mezi obcemi s ohledem na specifika konkrétních regionů a také v rámci zájmů obcí v jednotlivých správních obvodech. Do zákona o obcích byla včleněna samostatná právní úprava tzv. společenství obcí.

Tento článek je přístupný pouze registrovaným uživatelů. Pro přístup se prosím přihlaste.