Když obec uzavírá smlouvu

Kontraktace smlouvy je u obcí zpravidla komplexnější a složitější proces, než na jaký jsme v běžném životě zvyklí. Odlišujeme zde okamžik rozhodnutí smlouvu uzavřít od okamžiku, kdy je projevena vůle k podepsání. Ke krokům v jednotlivých fázích kontraktace jsou zpravidla oprávněny i jiné subjekty. Jaká jsou jednotlivá specifika tohoto procesu?

Tento článek je přístupný pouze registrovaným uživatelů. Pro přístup se prosím přihlaste.