Seriál: Orgány obce – Obecní úřad

Obec je právnickou osobou, veřejnoprávní korporací, která vlastní majetek, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Jako každá jiná právnická osoba vyjadřuje svou vůli navenek prostřednictvím svých orgánů. Těmi jsou zastupitelstvo, rada, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce. Zákon o obcích každému z nich stanoví pravomoci, které jménem obce vykonává. Postupně je představuje seriál o orgánech obce.

Díl čtvrtý: Obecní úřad

Obecní úřad má, na rozdíl od orgánů obce, o kterých jsme psali v předchozích číslech, odlišné postavení. Není vytvářen na základě politického rozhodnutí, ale je především administrativním či „úřednickým“.

Tento článek je přístupný pouze registrovaným uživatelů. Pro přístup se prosím přihlaste.