Ověřování údajů v nabídkách, objasnění nabídek a vzorkování jako praktické nástroje zadavatele pro získání kvalitní nabídky v zadávacím řízení 

Se začátkem letošního léta se pojí aktuální téma, kterým je novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“), účinná od 16. července tohoto roku. Podrobnému výkladu jsme věnovali s předstihem v čísle 1/2023 Samosprávy v právu, na které odkazujeme. Bude jistě zajímavé sledovat vliv novelizovaných ustanovení na práci zadavatelů s veřejnými zakázkami. Nad dopady, přínosy nebo nedostatky novely v prostředí měst a obcí se ještě pozastavíme v některém z následujících čísel Samosprávy v právu.    

Tento článek je přístupný pouze registrovaným uživatelů. Pro přístup se prosím přihlaste.